Konto Bankowe

NAD WODOSPADEM SP.Z O.O.
34-312 Międzybrodzie Bialskie, ul. Medyków 19
NIP 634-10-43-812; REGON 008119048

Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS:0000000791
Kapitał Zakładowy : 735 000,00 PLN – wpłacony 735 000,00 PL

NASZE KONTO:
Bank Zachodni WBK Oddział w Bielsku- Białej

Nr PL74 1500 1357 1213 5004 7285 0000

WAŻNE  tytuł wpłaty : TERMIN i NAZWISKO osoby rezerwującej.

Dodaj komentarz